(+31) 06 - 57 30 16 75

inspiratie@otusalferdi.nl

Welkom in de wereld van Otus Alferdi

CREATIVE SOCIAL CHANGE

Welkom in de wereld van Otus Alferdi. In deze wereld staat Creatief Bevlogen Leiderschap centraal.

Vrijheid in Keuzen versus Geen Vastigheid en Zekerheid.

In een wereld waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en zelfs een constante factor worden binnen ons leven. We creëren met elkaar een continu stroom aan informatie en binnen het sociaal maatschappelijk domein zijn reorganisaties inmiddels net zo vertrouwd als voorheen in de commerciële sector. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij naar elkaar, ons Zelf kijken. Dit nieuwe wereldbeeld verinnerlijken staat op gespannen voet met de manier waarop de meeste van ons zijn opgeleid en opgevoed.

De positieve invloeden van deze tijd zijn te zien in een scala aan individuele vrijheden met name gericht op het feit dat een groot percentage van in Nederland wonende mensen, hun leven redelijk kunnen afstemmen op hun individuele behoeften.

Burn-out dreigt voor driekwart van jongvolwassen

Voor ruim driekwart van de Nederlandse jongeren dreigt er een burn-out. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat steeds meer jongvolwassenen vaker stress gerelateerde klachten ervaren, de indicatoren lijken naar drie kwart van de jongeren te wijzen tussen 17 en 35 jaar. (bron GGZ nieuws) Het ziekteverzuim percentage (bron CBS 2017), blijkt per bedrijfstak te verschillen maar is het hoogst in het onderwijs, zorg en openbaar bestuur .

Missie op Creativiteit en Bevlogenheid

Is er dan nog reden om een missie voor Creatieve Sociale Veranderingen te hebben en zo ja waarom?

Wie ben ik:

Mijn naam is drs. Melanie Petiet. Mijn bevlogenheid zit in creatieve en analytische processen. Mijn passies voor koken, schilderen, zingen, reizen en psychologie van het brein en de invloed van de sociale omgeving hierop, zijn leidend voor het onstaan van Otus Alferdi.

Na ruim 15 jaar in het Hoger Onderwijs te hebben gewerkt in de omgeving van Rotterdam in verschillende functies; supervisie, mentorship, toegepaste psychologie vormgeven, afstudeer projecten begeleiden, onderzoek doen naar stress factoren bij studenten met interventies en programma's implementatie. Daarnaast ben ik actief betrokken geweest met de coördinatie van participatie projecten in wijken en buurten.

De kunst van het regisseren is ontstaan in 2010. Door het volgen van de leergang "Ketenregie in het publiek maatschappelijk domein (Erasmus Universiteit, dr. J. Goedee), is er een persoonlijke regiebril ontworpen om complexe samenwerkingsverbanden goed te regisseren. De belangrijkste les hieruit is dat macht niet nodig is voor goed leiderschap. Belangrijk is een reflecterend vermogen te ontwikkelen op je persoonlijke vaardigheden en kennis, met een duidelijk oog voor de samenwerkingsverbanden.

Een unieke, authentieke en persoonlijke regiebril is het blijvende resultaat. Deze bril gebruik ik nu om teams binnen het sociaal domein verder te ontwikkelen. De kunst van het kijken is gegroeid uit mijn passie voor het vak psychologie. De laatste zes jaar vooral gericht op de dieptepsychologie van Carl Gustav Jung (NVHT opleiding 2015).

De kunst van het kijken gaat over leiderschap van binnen uit. Authenciteit is een zielswaarde, diep van binnenuit. Dit komt voort uit ons Zelf. Dat Zelf ligt in het persoonlijk onbewuste krachtenveld. Daar liggen de verborgen talenten en krachten. Daarmee verbinden en deze talenten naar het bewuste halen is het proces van coaching bij de kunst van het kijken.

Een nieuwe manier van kijken is nodig om jezelf een nieuwe basis te geven en om je eigen unieke leven te mogen leiden.

Dit is geen tover-, succes- of hapiness super formule vanuit Otus Alferdi. Het vereist leren met vallen en opstaan en hard werken aan jezelf . Confronteren en opnieuw integreren maar wel op een creatieve en energieke manier .

Otus Alferdi staat voor de ontwikkeling van creatief en verbindend leiderschap met een unieke manier van Kijken en Regisseren.


Hoe ervaren de klanten Otus Alferdi:

Naam: drs. mevr. E. Eggens
Functie: Psycholoog NIP
Werkzaam bij : Stichting Meeplus, regio Alblasserdam/Vijfheerenlanden


Hoe ervaar je de training gegeven door Melanie in 2018?
Als erg fijn, leerzaam en ook bijzonder.

Waarom?
Door de persoonsgerichte benadering binnen de groepsdynamiek. Melanie kan mensen snel " lezen" en dit meteen op een fijne manier als leerpunt of feedback aan de persoon terug koppelen. Dit wordt afgewisseld met wetenschappelijke onderbouwde theorie. En ter plekke in de praktijk brengen van het geleerde.

Wat kenmerkt Melanie ?
Warm, Positief, Chaotisch, Fladderend

Zou je het anderen aanraden?
Zeer zeker. Ik gun iedereen op terug kerende basis een training of coachings traject met Melanie.


Naam: Anke van Heusden Funtie: Mantelzorgconsulent Werkzaam bij: Stichting MEE

Hoe ervaar je de training gegeven door Melanie?

Melanie komt nog steeds ter sprake in de groep, terwijl we de training toch al maanden achter ons hebben, ook goede info mee gekregen die we nu gebruiken. Melanie is één en al energie, maar niet op de voorgrond, bezit de kracht en kennis om ons als team en als individu in onze kracht te zetten

Wat kenmerkt haar stijl?
Melanie heeft een geheel eigen stijl, staat niet boven de groep en draait geen verhaal af. Melanie luistert en speelt in op de vraag, daarnaast schakelt Melanie heel snel. Zoals vele trainers zeggen “daar kom ik later op terug” als je een vraag stelt, zal je bij Melanie nooit horen. Altijd verrassend hoe ze inspeelt op de dynamiek van de groep, je gaat met een positief gevoel weer naar huis.

Daarnaast houdt ze altijd de mogelijkheid open om later, op een ander moment ondersteuning te bieden als dit nodig is. Ze speelt in op de groepsdynamiek maar pakte ons ook individueel aan.

Zou je het anderen aanraden?
Ik raad iedereen Melanie aan, het is een verademing en een verrijking om met haar te mogen werken.