06-57301675

inspiratie@otusalferdi.nl

De kunst van het regisseren binnen het sociale maatschappelijke domein


Kern kwaliteiten van Otus Alferdi:

Inspirerend ~ Creatief ~ Reflecterend.

Gericht op bevlogenheid implementatie , ontwikkelen van zelfsturende teams binnen het sociaal maatschappelijke domein.

Gebruik van de Creative Social Change inzichten, Leadership for a Healthy World, 2016, K.G.Schuyler.

Huidige klanten: Stichting Mee en Sociale Wijkteams Gemeente Rotterdam.

Waar staat Otus Alferdi teamontwikkeling voor?

Zelfsturende bevlogen teams met reflecterende managers. In de praktijk worstelen zowel het team als leidinggevende met de vragen: weer een wisseling van de wacht op procesniveau, weer een nieuwe doelstelling; hoe gaan we dat toepassen, waar ligt de grens van autonomie, tot hoever kan ik gaan en wanneer laat ik los? Vaak roepen medewerkers en managers dat ze niet bang zijn om hun positie kwijt te raken, echter onbewust speelt dit mee en leidt tot innerlijke spanning. Teamleden zijn vaak onderling zoekende, zij moeten samenwerken met medewerkers vanuit andere organisaties. De wisseling is vaak het enige constante. Wie doet nu wat op de grens van autonomie, samenwerking en creatief verbinden .

Creatief verbinden zonder energie verlies vanuit jezelf als teamlid maakt je sterk voor de toekomst. De reflecterende manager is de manager, de mentor van de toekomst.